Analiza jadłospisów przedszkolnych

Masz wątpliwości czy jadłospis spełnia obowiązujące normy i jest dobrze zbilansowany? Możesz to sprawdzić dokonując analizy jakościowej tygodniowego menu lub dekadówki

Przeprowadzenie analizy 5 lub 10-dniowego jadłospisu daje dokładny obraz, tego czy jadłospis w Twojej placówce jest prawidłowo zbilansowany. Co ewentualnie należy poprawić i doskonalić. Zyskujesz wnikliwe materiały edukacyjne, które pomogą Ci prawidłowo układać kolejne dekadówki.

Jak wygląda przeprowadzenie analizy

  1. Przesyłasz jadłospis, który ma zostać zweryfikowany (5 lub 10-dniowy)
  2. Dokonujesz opłaty na podstawie faktury Proforma za analizę jadłospisu (w przypadku placówek państwowych termin płatności jest odroczony i płatny do 14 dni od wystawienia faktury)
  3. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym Przewodnika Żywienia dokonujemy analizy jadłospisu i przygotowujemy raport (w przypadku placówek państwowych – po zaksięgowaniu formularza zamówienia)
  4. Otrzymują Państwo wnikliwy Raport wraz z Feetbackiem, czyli informacje, co jest zrobione prawidłowo, a co należy poprawić oraz pomocne rady dietetyka, jak łatwo i skutecznie dokonać zmian

Korzyści z analizy jadłospisu

Weryfikacja jadłospisu pod kątem

  • zgodności z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym żywienia w placówkach oświaty
  • odpowiedniego zbilansowania składników odżywczych
  • zróżnicowania doboru produktów spożywczych

Zamów analizę jadłospisu przedszkolnego

Analiza jadłospisu: