Analiza jadłospisów przedszkolnych

Mają Państwo wątpliwości czy jadłospis spełnia obowiązujące normy i jest dobrze zbilansowany? Możemy to sprawdzić dokonując analizy jakościowej tygodniowego menu lub dekadówki

Przeprowadzenie analizy 5 lub 10-dniowego jadłospisu daje dokładny obraz, tego czy jadłopsis w Państwa placówce jest zbilansowany prawidłowo i czy spełnia obowiązujące wytyczne dotyczące żywienia w placówkach oświaty. W przypadku nieprawidłowości mają Państwo wnikliwe omówienie tego, co należy w menu poprawić, by żywienie było zgodne z obowiązujacymi wytycznymi.

Jak wygląda przeprowadzenie analizy

  1. Przesyłają Państwo jadłospis, który ma zostać zweryfikowany (5 lub 10-dniowy)
  2. Dokonują Państwo opłaty za analizę jadłospisu
  3. Po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie dokonujemy analizy jadłospisu i przygotowujemy raport
  4. Otrzymują Państwo wnikliwy Raport wraz z Feetbackiem, czyli informacje, co jest zrobione prawidłowo, a co należy poprawić oraz pomocne rady dietetyka, jak łatwo i skutecznie dokonać zmian

Korzyści z analizy jadłospisu

Weryfikacja jadłospisu pod kątem

  • – zgodności z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym żywienia w placówkach oświaty
  • – odpowiedniego zbilansowania składników odżywczych
  • – zróżnicowania doboru produktów spożywczych

Zamów analizę jadłospisu przedszkolnego

Analiza jadłospisu: