Polityka prywatności

Polityka Prywatności i pliki cookies informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej

Administratorem strony www.przewodnikzywieniea.pl (zwanego dalej serwisem) jest firma Przewodnik Żywienia Dorota Sokół z siedzibą w Krakowie (31-624) przy os. Piastów 32/32, posługująca się numerem NIP: 6762284074 i numerem REGON 366974661 zwanego dalej PŻ

I. Informacje ogólne

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem serwisu, dokonując zgłoszenia przez formularz kontaktowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera, czy wysyłając maila powierzają Państwo swoje dane osobowe PŻ.
 1. PŻ gwarantuje Państwu poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych oraz to, że bez Państwa wyraźnej zgody nie zostaną powierzone innym podmiotom.
 1. PŻ powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. PŻ korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie.
 1. PŻ zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania strony.

 II. Dane osobowe

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
 1. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (z wyłączeniem punktu III podpkt.4):

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo do sprostowania danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 1. PŻ zapewnia bezpieczeństwo i podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców PŻ, czyli podmioty, z których usług PŻ korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług czy realizacji zamówień.

OVH Sp. z o.o.– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

iFirma S.A. – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Państwa dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,

osoby, które przy świadczeniu na rzecz PŻ usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych,

podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Państwa rzecz usług dietetycznych.

 1. Wszystkie podmioty, którym PŻ powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

III. Cele i czynności przetwarzania

 1. Składając zamówienia zobowiązani są Państwo podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeżeli dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązani są Państwo podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP, osobę kontaktową oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych.
 4. W przypadku danych o zamówieniach nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy PŻ.
 5. Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do newslettera, należy przekazać PŻ swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
 6. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda, wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera.
 8. W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej.
 9. Wysyłając maila do PŻ za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazują Państwo również swoje dane osobowe, w postaci adresu e-mail jako adresu nadawcy wiadomości oraz inne dane osobowe w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.
 10. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia. Chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes PŻ, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
 11. Jeżeli chcą Państwo dodać komentarz na stronie www.przewodnikzywienia.pl, muszą Państwo wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
 12. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wynikająca z dodania komentarza.
 13. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej zawnioskują Państwo o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy.
 14. W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zawnioskować o ich usunięcie.

IV. Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Strona www.przewodnikzywienia.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Panstwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre używane przez PŻ cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu Państwa przeglądarki lub usunąć pliki cookies. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 5. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
 6. Cookies podmiotów trzecich. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 7. PŻ wykorzystuje narzędzie Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to jest wykorzystywane do statystyk i ich analizy w celu optymalizacji serwisu.
 8. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 9. Serwis używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, Google, LinkedIN.
 10. Wyświetlając stronę internetową www.przewodnikzywienia.pl, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła stronę PŻ, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jesteście Państwo u niego zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 11. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie serwisu do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
 12. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

13. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie PŻ Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie PŻ muszą Państwo się wylogować. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

V. Logi serwera

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez PŻ w celu Państwa identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.